Onsdag 3 Mars
09:30 Bönesamling

Onsdag 3 Mars
18:00 Bönevandring - samling vid kyrkan