Söndag 17 Januari
10:00 Gudstjänst
Webbsändning via församlingens Facebooksida
www.facebook.se/Equmeniakyrkanekenassjon

Söndag 24 Januari
10:00 Gudstjänst
Webbsändning via församlingens Facebooksida
www.facebook.se/Equmeniakyrkanekenassjon

Söndag 31 Januari
10:00 Gudstjänst
Webbsändning via församlingens Facebooksida
www.facebook.se/Equmeniakyrkanekenassjon

Söndag 28 Februari
11:00 Församlingens årsmöte
Årsmötet sker digitalt via Zoom
Mer information kommer