Equmenia

Equmenia är en kristen ungdomsorganisation som bedriver barn och ungdomsarbete i landet.

Equmenia är Equmeniakyrkans barn- och ungdomsarbete.

Equmenia har sin grund i den kristna tron och erbjuder barn och unga att upptäcka mer av vem Jesus är.

Equmenia vill även lägga en grund för att tron på Jesus leder till handlingar som blir till välsignelse för andra. Det är därför som Equmenia finns till.

I Ekenässjön finns en Equemnia- förening med ca 100 medlemmar, som under många år arbetat med fritidsaktiviteter för barn och unga i vårt samhälle. Det allra mesta av arbetet sker med hjälp av ideella insatser

Equmenias motto är JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Det innebär att ledare i Equmenia har en kristen livssyn och att en stund i alla samlingar ägnas åt någon form av andakt.

Vill DU vara med och stödja Equmenias arbete i Ekenässjön ekonomiskt är vårt bankgironummer. 5678-3657

I Equmenia betalar du bara 100 kr/barn och år oavsett antal aktiviteter. För det är du försäkrad när du deltar i equmenias aktiviteter. Om du enbart i söndagsskolan betalas ingen avgift.

Medlemsavgiften betalas till bg 5678-3657 eller via swishnummer

123-378 57 71, märk med barnets namn och vilken aktivitet barnet tillhör. 

Equmenia

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. De står för all verksamhet för barn och unga i Equmeniakyrkan. Equmenia vill vara en organisation där barn och unga får växa i gemenskap med varandra och Jesus. Det är Equmenias grund och allt vi gör handlar om det. På tusen olika sätt.